تبلیغات
دودمان آیت اللهی یزدی dynastie Ayatollahi Yazdi

دودمان آیت اللهی یزدی dynastie Ayatollahi Yazdi

هرگونه کپی کردن.اقتباس.انتشار تمام یا بخشی از محتویات این سایت به هرشکل ممنوع و قابل پیگیری قضائی است


اگر آخوند ملٌا اسماعیل نبود 
بسیاری از مردم یزد شیخی – بابی و بهائی شده بودند (3)

در مبارزه مذهبی 1232 ه . ق در یزد « به دستور فتحعلی شاه مسببین فاجعه به تهران اعزام شدند . شاه درمورد صدرالممالک فقط به عتاب و تندی و سرزنش اکتفا کرد . و ملٌا حسین یزدی را به زندان انداخت و دستور داد او را به چوب بستند و مقرر داشت که خونبهای مقتول را از کلیه مسببین حادپه وصول کنند . » .

صدرالممالکی ها از زمان نادرشاه افشار و آنگاه شاهان قاجار از نزدیکان به سلاطین شمرده می شده اند و البته ، به اقتضای سیاسی بودن ، فرصت طلبی هائی اینچنین نیز داشته اند .

بنابر این رهبر مذهبی های مقاوم در برابر سلطه ی شاه خلیل الله  ملٌا حسین یزدی بوده است که بنا به اقوالی ضعیف از خواهرزادگان آخوند ملٌا اسماعیل بوده است ؟! ؛ و گرچه آخوند شخصا" کاملا" صلح طلب بوده است و درزمان مبارزه شاید سه سال از فقدان وی می گذشته است امٌا نزد خویشان یا در هرحال پیروان مکتبش مسئله دفاع از کیان مذهب شیعه دوازده امامی مطرح بوده است . در هرحال ملٌا حسین پس از رهائی هم در مقابل این رفتار فتحعلی شاه به یزد باز نمی گردد ؛ به عتبات عالیات مهاجرت می کند و اطلاعات دقیقی از سرنوشت وی در دست نیست .

جانبداری فتحعلیشاه از بیگانگان در مقابل یزد هم از آنجا آشکار می شود که « پس از کشته شدن شاه خلیل الله فتحعلی شاه پسر ارشد او را که آقا خان نام داشت مورد عطوفت قرار داد و دختر بیست و سوٌم خود سرو جهان را به ازدواج او در آورد . » ( شمیم . ایران در دوره سلطنت قاجار . ص 137 ) .

در اینجا با توجٌه به اینکه احتمالا" واقعه چند سال پس از رحلت ملٌا روی داده است این قول بین مردم یزد وجودداشته است که فتحعلیشاه به منظور ایجاد تعادل در این امر دختری دیگر از خود را که با سرو جهان بانو از یک مادر بوده اند به همسری آخوند می فرستد تا ضمنا" این خویشاوندی سبب آشتی بین دو گروه شود ؟! . و احتمالا " از همینجا است که برخی آخوند را صرفنظر از داشتن همسری قبلی ( احتمالا" دختر حاج عزیز چیت ساز ) با جناق آقا خان معرفی کرده اند (2) .

به فرض چنین امری باز هم آخوند ملٌا اسماعیل عقدائی یزدی و پیروان وی ، ازجمله شریفها ، میرزا سلیمان طباطبائی نائینی یزدی ، شیخ ابوطالب اردکانی ، ملٌا محمد مهدی کرمانشاهی ، لاری ، و... از بزرگان یزد که احتمالا" خونبهای والای شاه خلیل الله را آنان پرداخته اند ، نگهبان مذهب شیعه دوازده امامی ( مکتب اصولی ) در مقابل آقا خان محلاتی و اسماعیلیه ، حاج سید کاظم رشتی و پیروانش چون شیخیه و بابیه و... بوده اند ...

(1)   مطالب این بخش عموما" از کتاب ناسخ التواریخ آمده است که در نوشته های خود جهاتی برخلاف عموم ، به عنوان عوام ، و در تکبیر سلاطین و صاحبمنصبان و مشاهیر دارد ...

(2)   سید ابوالقاسم آیت اللهی ، نسب نامه دودمان آیت اللهی یزدی . ص 8 • نظرات() 
 •  اگر آخوند ملٌا اسماعیل نبود 

  بسیاری از مردم یزد شیخی – بابی و بهائی شده بودند (2)

  بدون کوچکترین شک و تردیدی در حوالی 1232 ه . ق  شاه خلیل الله ( امام اسماعیلیه ) در یزد عزم گسترش نفوذ و قدرتِ خود ، نه تنها از نظر سیاسی بلکه از نظر مذهبی نیز ، داشته است تا نه اینکه فقط شافعیان ، شیعیان دوازده امامی ، و زرتشتیان را به مذهب اسماعیلیه و پیروی از خود وادارد ؛ بلکه یزد بزرگ و پررونق آن روزگار را بزرگترین محل درآمد و پایتخت اسماعیلیه سازد . خطر سایر ادیان و مذاهب یزد را تهدید می کرده است .

  « تا آن که روزی بر اثر منازعه چند تن از مریدان امام با مردم بازاری به اغوا و تحریک ملٌا حسین یزدی به خانه ی امام هجوم بردند و پس از پاره پاره کردن امام و چند تن از خواص او ، خانه ی وی راغارت کردند . میرزا محمد جعفر صدرالممالک از متنفذین یزد نیز ، در تحریک مردم دخالت کرده بود ؛ به همین جهت حاجی محمد زمان خان حکمران یزد ، ملٌا حسین و چند تن از مسببین فاجعه را بازداشت کرد و مراتب به تهران گزارش داد ( 1232 هجری قمری ) » ( شمیم . ایران در دوره سلطنت قاجار . صص 136 و 137 ) .

  تمام شواهد و قرائن دال بر این است که مریدان امام در بازارِ ثروتمند و پررونق یزد در جهت تبلیغ مذهب اسماعیلیه نزد مردم و اخذ وجوهات بوده اند که با مقاومت مردم پیرو سایر ادیان و مذاهب و نهایتا" مقابله ی خونین آنان مواجه شده اند ؛ ضمن آنکه قاجاریان ، لااقل در آن نخستین سالهای سلطه خود ، آنچنان طرفدار مذهب شیعه دوازده امامی نبوده چه بسا در جهت تعدیل بین مذاهب موجود یا حتی حمایت از اسماعیلیه می بوده اند .

  محمد جعفر صدرالممالک از سیاسی زادگان و سیاستمدار ، لابد به لحاظ سیاسی – اقتصادی به مقابله با مردم برخاسته است ؛ امٌا اصل انگیزه مذهبی بوده و در زمانی رخ داده است که جنوب شهر یزد و درواقع بخش اعظم شهر تحت تاثیر حوزه علمیه آخوند ملٌا اسماعیل عقدائی یزدی ( نخستین حوزه علمیه شیعه دوازده امامی در یزد و پیرو « مکتب اصولی » ) و یاران وی بوده است . و این سؤال باقی میماند که رابطه ملٌا حسین یزدی با این مکتب چه بوده است ؟

  ( ادامه دارد انشاء الله ) • نظرات() 
 •  


  اگر آخوند ملٌا اسماعیل نبود بسیاری از مردم یزد

   شیخی – بابی و بهائی شده بودند

  از زمان مظفریان که نقش دین در حکومت بر یزد – کرمان – شیراز – اصفهان و... پررنگ تر شد نه تنها گاه قدرت طلبان ، چون صفویان که در این راه حتی خود را سید معرفی کردند ! ، در رقابت بایکدیگر از دین مدد می جستند بلکه گاه در رقابت نفوذ و زعامت با علمای دین قرار می گرفتند و بالاتر از این ، استکباریون یا افرادی روحانینما بودند که ، با ساختن و گسترش فرقه های مذهبی ، قصد به حکومت کردن داشتند و فتنه های آقا خان محلاتی و سید محمد علی باب از اینجا ناشی می شد ؛ که از جمله در یزد و نواحی اطراف آن آخوند ملٌا اسماعیل عقدائی یزدی عملا" به مقابله با آنان برخاسته است و منجی شیعه دوازده امامی گشته است . والٌا :

  بدون آخوند ملٌا اسماعیل  بسیاری از مردم این ناحیه اسماعیلی ، شیخی یا بابی و بهائی شده بوده اند .

  پس از نادر شاه افشار مجددا" هرج و مرجی در ایران به وجود آمد که قدرت طلبان – روحانیان و مردم سه ضلع آن را تشکیل می دادند . روحانیان با کمال و زبان خود مردم را جذب می کردند ؛ امٌا قدرت طلبان به زور شمشیر بر مردم حکومت می کردند و در راه این حکومت همیشه روحانیان را رقیب خود پنداشته از آنان واهمه مینمودند ...

  ... تا اسماعیلیه ، که حتی رقیب حکومتی صفویان و حکومتهای قبلی آنها نیز بودند ، ظهور کردند که که پس از نادر و در زمان زندیان فرصت را مناسب حکومت برتهران و قم تا کاشان و اصفهان و یزد و کرمان یافتند...

  نوشته اند :

  « رهبری فرقه ی اسماعیلیه در زمان حکومت زندیه با سید ابو الحسن خان دهقی قمی بود که حکومت کرمان را داشت . وی به دلیل یاری به لشگر لطفعلیخان زند در حمله آقا محمد خان قاجار به کرمان از سوی خان قاجار عزل شد . امٌا از سوی فتحعلیشاه حکمرانی به محلات رفت و در آنجا ساکن شد و پس از فوت او ، فرزندش شاه خلیل الله ( میرزا شاه خلیل الله ) به مقام امامت و پیشوائی فرقه اسماعیلیه رسید » . ( شمیم . تاریخ قاجار . 136، و... ) .

  اسماعیلیان که مدعی حکومت بودند و بر کرمان و برخی از زرتشتیانش از یک طرف و محلات قم از طرف دیگر سلطه هائی داشتند ، احتمالا" به منظور سلطه بر کلٌ این ناحیه ، به یزد که در آن زمان یکی از دو شهر بزرگ ایران ، و دارای جمعیتی زرتشتی بوده است ، و فترتی چند ده ساله از زمان کریمخان تا زمان آقا محمد خان نزد روحانیانش ، داشته است مهاجرت کرده اند تا آن شهر را پایگاه تبلیغات مذهبی ، و به تدریج تبلیغات حکومتی خود ، قرار دهند . غافل از آنکه گفته اند :

  هر بیشه گمان مبر که خالی است ...

  تاریخ نوشته است که ( پس از حضور آخوند ملٌا اسماعیل به عنوان اعلم شیعیان دوازده امامی در یزد و بنای مکتب اصولی در آنجا ) :

  « شاه خلیل الله پس از مدتی اقامت در محلات به یزد رفت و چون رهبر فرقه و به قول مردم آن روز دارای دم و دستگاه مفصل بوده مورد حقد و کینه ی بعضی از روحانیون قرار گرفت ...» ( شمیم . همان ) .

  منظور از بعضی ( یکی از ) مشخصا" میرزا محمد جعفر صدر الممالک است ؛ که وی اعلم یزد نبوده و بنام روحانیت و شراکت با حکومت قاجار ، وی نیز دم و دستگاهی داشته است ؛ حال آنکه آخوند ملٌا اسماعیل با آنهمه ابهٌت و ساختِ چنان محلٌه و مسجدی ، ثروتمند یا غیر از آن ، عارف مسلک بوده است ؛ و امٌا به عنوان رهبر واقعی ( مجتهد ) مردم شیعه دوازده امامی یزد که در آن زمان به همٌت وی دارای حوزه ای علمیه در یزد شده است از هیچگونه دفاعی دریغ نمی داشته است .

  میتوان حدس زد که برخی از مدافعان شیعه دوازده امامی مکتب اصولی یزد در فتنه  1232 زهجری قمری در یزد از شاگردان یا طرفداران وی بوده اند ؛ گرچه در آن فتنه هیچ نقشی از وی گزارش نشده و این نیز مقام و موقعیت واقعی روحانیت وی را می رساند.

  ( ادامه دارد انشاء الله ) • نظرات() 
 •    

  درایتی در گفت‌و‌گو با ایلناٰ:

  ایلنا: یک استاد حوزه با اشاره به اینکه برخی افراد برای رسیدن به مقصد مقطعی خودشان، از مجالس و تریبون‌ها سوءاستفاده می‌کنند، گفت: شایسته نیست به نام اهل بیت وارد مسائل سلیقه‌ای خودمان شویم.

  حجت الاسلام والمسلمین مصطفی درایتی در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی ایلنا، با اشاره به طرح دیدگاه‌های جناحی در مجالس امام حسین (ع) با استفاده از شبیه سازی‌های حوادث قیام عاشورا و برخی تحولات سیاسی اخیر اذعان داشت: این آفتی است که مدتهاست گریبان این مجالس را گرفته و برخی مداحان و واعظان در مجلسی که به نام اباعبدالله است و مستمعانش هم با این انگیزه در مجالس شرکت می‌کنند و علاقه‌ای به طرح مسائل سلیقه‌ای ندارند، مباحث را به نفع خودشان مصادره می‌کنند.

  او افزود: از سوئی دیگر یک عده سعی می‌کنند از جمعیتی که به این بهانه جمع شده‌اند، سوءاستفاده کرده و سلیقه خودشان را مطرح می‌کنند. این آفتی شده که در برخی مجالس وجود دارد.

  درایتی با بیان اینکه افرادی که دست به این شبیه سازی‌ها می‌زنند توجه نمی‌کنند که این رفتار یک شمشیر دو لبه است، گفت: اگر این شبیه سازی‌ها انجام شود معلوم نیست به نفع یک سلیقه تمام شود و معلوم نیست حاصل، آن چیزی باشد که برخی دوستان کج سلیقه ما در این مجالس به دنبال آن هستند. علی‌ای حال این گونه تشبیه‌ها آفت این مجالس و غیر واقعی است چراکه تنها با استفاده از احساسات مردم می‌خواهد موضوعی را مطرح کنند.

  او خاطرنشان کرد: اگر این روش رایج شود به همه جا سرایت می‌کند. باید توجه داشته باشند که ذهن مردم در یک جا متوقف نمی‌شود و می‌تواند خلاف انتظار این دوستان هم تمام شود.

  این فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید کرد: رعایت اهداف مجالس می‌توان آن را موثر‌تر کند. مردم هم با خیال راحت‌تر برای شنیدن‌‌‌ همان چیزی که هدف رفتن به این مجالس است می‌روند تا چیزی دستگیرشان شود. در غیر این صورت این رفتار در دراز مدت تبعاتی خواهد داشت که مطمئنا امام حسین هم راضی نیست.

  او تصریح کرد: به دوستانی که این رویه را در پیش گرفته‌اند توصیه می‌کنیم ولی متاسفانه افراد زیادی ورود می‌کنند. جریانی هم در کشور وجود دارد که این رویه را تشویق می‌کند. این مساله سالهاست هشدار داده می‌شود اما به هشدار‌ها توجهی نمی‌شود.

  درایتی با اشاره به اینکه برخی افراد برای رسیدن به یک مقصد مقطعی به صورت سلیقه‌ای از مجالس،م تریبون‌ها و جمعیت‌ها سوءاستفاده می‌کنند، گفت: شایسته نیست به نام اهل بیت وارد مسائل سلیقه‌ای خودمان شویم. باید بدانیم مردم برای کار سیاسی وارد مجالس نمی‌شوند و قرار هم نیست هرچه می‌گویند بپذیرند. این یعنی توجه نداشتن به شعور مردم.

  او با اشاره به برخی شبیه سازی‌های نامربوط میان حوادث ظهر عاشورا و تحولات اخیر کشور نیز تاکید کرد: وقتی وارد معرکه‌ای می‌شوند در این شبیه سازی‌ها تکلف و تحریف اتفاق می‌افتد. برخی تریبون‌ها دست افرادی است که نه سواد و اطلاعات تاریخی دارند و نه اصول و اخلاق اهل بیت را می‌دانند. این‌ها می‌داندار و تریبون دار شدند.

  این فعال سیاسی در خصوص طرح کلیدواژه «مذاکرات» در برخی محافل و اینکه مدام گفته شده است امام حسین(ع) اهل مذاکره نبوده، اضافه کرد: این‌ها وقتی می‌خواهند آنچه در ذهن خودشان است را منتقل کنند دست به تحریف و دروغ می‌زنند. این چیزهایی که می‌گویند با واقعیت تاریخی صدق نمی‌کند. طبیعتا وقتی تکلف و شبیه سازی است دیگر مجلس امام حسین نیست. برخی می‌گویند امام حسین اهل مذاکره نبوده است. این با واقعیت تاریخی تطبیق نمی‌کند. بار‌ها و بار‌ها امام حتی روز عاشورا هم با طرفش صحبت کرد شاید بتواند جلوی این حادثه را بگیرد.

  درایتی نسبت به این رویه ابراز ناخرسندی کرد و تاکید کرد: این مداحان و طیف سیاسی از تحریف امام حسین هم ابایی ندارند و حادثه را مقلوب جلوه می‌کنند و بعضا به حرف‌های ضد و نقیض دست می‌زنند. مشکل ما این است که تلقی برخی از آن واقعه سطحی و بدون مطالعه است. طبیعتا این افراد با افکار سطحی شبیه سازی‌ می‌کنند برای اینکه چیز دیگری را در ذهن مردم منفور جلوه دهد.

  درایتی خطاب به آنها که دست به این شبیه سازی‌های نامربوط می‌زنند گفت: این‌ها اگر اهلیت تحلیل مسائل کشور را دارند تحلیل کنند. چرا شبیه سازی می‌کنند؟ چرا نسبت دروغ می‌دهند؟ اینکه مشکلی را حل نمی‌کند. بسیاری از حرف‌های این‌ها دروغ است. تشبیه مسائل کشور که بر مبنای خرد جمعی تصمیم گیری می‌شود، هم به تصمیمات امام معصوم هم به مذهب لطمه می‌زند و هم باعث می‌شود مشکلات مردم را نشود به صورت معقول دنبال کرد.

  او اظهار کرد: این رویه هیچ پشتوانه عقلانی ندارد. فکر می‌کنند می‌شود کشور را همیشه با روش‌های احساسی و استفاده از احساسات مردم اداره کرد. این دوستان تصور درستی حتی از مخاطبان خودشان ندارند و نمی‌دانند که در ‌‌نهایت شاید این تصویرسازی‌ها تنها بتواند افراد سطحی را جذب کند اما عمده مردم را نمی‌توان اینگونه تحت تاثیر قرار داد.

  او با بیان اینکه برخی سعی می‌کنند اینگونه القا کنند که فقط منش من منش امام حسین است، نه گفت: این برای کشوری که در آن مردم عقاید مشترکی دارند و تنها میان آن‌ها تفاوت سلیقه وجود دارد زشت و ناپسند است. اینطور آمیختن این مسائل با اعتقادات مذهبی، اعتقادات مردم را نیز سست خواهد کرد.
 • نظرات() 
 •  

  اظهار همدردی اعضاء هیات با خانواده آیت اللهی

  هیات رئیسه و اعضاء هیات پزشکی ورزشی استان گلستان با خانواده آیت اللهی ابراز همدردی کردند.

   


  باخبرشدیم محمدرضا لاله زاری پسرعمو و پسرخاله دکترعلی اصغرآیت اللهی رئیس هیات پزشکی ورزشی استان دعوت حق را لبیک گفته و به دیار باقی شتافتند، هیات رئیسه و اعضاء هیات پزشکی ورزشی گلستان این مصیبت را به دکترآیت اللهی و حسن آیت اللهی تسلیت عرض نموده و برای خانواده و سایر بازماندگان صبر و شکیبائی مسئلت می نمایند.


  علیرضا آیت اللهی : تسلیت ما را نیز بپذیرید • نظرات() 
 • مسجد ملا اسماعیل، میزبان عزاداران

  آغاز عزاداری 13 محرم در یزد

  مسجد ملا اسماعیل، میزبان عزاداران

  یزد- ایرنا- آیین عزاداری 13 محرم، از ساعت هفت صبح روز چهارشنبه، بر اساس یک سنت دیرینه، در مسجد ملااسماعیل یزد آغاز شد.

  به گزارش ایرنا در این مراسم که هر ساله در چنین روزی از ابتدای صبح تا ظهر در این مکان مقدس برگزار می شود 15 هیئت عزاداری از سراسر استان ضمن حضور در مسجد به عزاداری می پردازند.
  بر اساس برنامه زمانبندی شده، هیئت های محله های مختلف یزد به نوبت، وارد این مسجد شده و به سینه زنی و عزاداری در رثای شهادت ابا عبدالله(ع) می پردازند. 
  مشابه این مراسم معنوی در همه مناطق تابعه استان با حضور پرشور عزاداران حسینی و همراه با آیین نخل برداری صورت می گیرد.
  مردم مومن دارالعباده و دارالعلم یزد از دیرباز در روز 13 محرم که آن را سوم امام حسین(ع) نیز می خوانند به مراسم مختلف عزاداری و به خصوص نخل برداری در گوشه و کنار شهر و در محلات مختلف می پردازند و به مقام والای شهدای کربلا ادای احترام می کنند.
  در این روز تقریبا همه دسته های سینه زنی و عزاداری یزد به مسجد ملا اسماعیل محل برگزاری نماز جمعه می آیند و با حضور خیل عظیم مردم، مسئولان و روحانیون به عزاداری و نوحه سرایی می پردازند .
  راه اندازی هیات عزاداری 'بنی اسد' از دیگر بخش های این عزاداری است.
  همچنین امسال برای دومین سال پیاپی، تجمع بزرگ هیات های مذهبی استان در حسینیه امیر چقماق یزد برگزار می شود.
  دبیرخانه بین‌المللی 'یزد حسینیه ایران' نیز اعلام کرد 12 موکب در خیابان قیام یزد پذیرای عزاداران در 13 محرم هستند.
  با توجه به اینکه امسال برای دومین سال، گردهمایی بزرگ هیئات مذهبی استان یزد در حسینیه امیرچخماق برگزار می شود علاوه بر این برنامه، برنامه های دیگری نیز از گذشته در مسجد ملااسماعیل برگزار می‌شد که به قوت خود باقی است.
  این دبیرخانه اعلام کرد: مردم عزادار می توانند از ساعت هفت صبح تا ظهر در مسجد ملااسماعیل در برنامه‌های ویژه این روز شرکت کنند و از نماز ظهر به بعد، تجمع هیئات مذهبی در حسینیه امیرچخماق آغاز می‌شود.
  گردهمایی در حسینیه امیرچخماق نیز از ساعت 12 آغاز و تا ساعت 13:30 ادامه خواهد داشت.
  امسال 12 موکب، از ساعت 9 صبح روز 13 محرم تا اذان ظهر، پذیرایی از مردم عزادار و هیئت‌های مذهبی در خیابان قیام را بر عهده دارند.
  با توجه به اینکه روز 13 محرم به نام روز هیئت نامگذاری شده است، به همین مناسبت هیئت‌ها در این روز پذیرای مردم عزادار خواهند بود.
  سال گذشته نیز هیئت‌های عزاداری یزد با راه اندازی موکب‌هایی در خیابان قیام، پذیرایی از عزاداران حسینی را بر عهده داشتند.
  این دبیرخانه همچنین از مشارکت خیران و هیئت‌های مذهبی یزد در نذری‌های 13 محرم خبر داد.
  خیران یزدی به مناسبت برگزاری تجمع 13 محرم، در طرحی به نام 'نذر13محرم' مشارکت کرده‌اند و علاوه بر آن، دیگر خیران استان نیز نذورات ویژه خود برای روز 13 محرم را اعلام کرده اند.
  تقبل سرپرستی 86 کودک یتیم به مدت یک‌سال از جمله نذوراتی است که خیران یزدی به عنوان نذری 13 محرم انجام داده اند.
  همچنین مبلغ200 میلیون تومان برای کمک مالی به افراد نیازمند و تهیه جهیزیه از سوی هیئت‌های مذهبی تقبل شده که این آمار تا آخر مراسم افزایش خواهد یافت.
  ورود خیران و هیئت‌های مذهبی به مقوله کمک به افراد نیازمند جامعه در قالب های مختلف از ویژگی‌های گردهمایی و برنامه‌های امسال است.
  6197 تهیه و انتشار: فلاح

  انتهای پیام /*  • نظرات() 
 • همچنان همین آواست ...


  « هل من ناصر ینصرنی ؟ ... »

   

  و قرن ها است که همین آوا ...

  ...

   

  و امٌا ما

  پاسخ نمی دهیم !

   

  ما ، سینه می زنیم !

  زنجیر می زنیم ؛

  یک گام را به پس ، یک گام را به پیش ؛

  آهنگهای خوش

   

  ما گریه می کنیم

  شاید به سرزنیم

   

  و آنگاه ما ، ... آش می خوریم !

   

  فریاد می زنیم :

  آی ! یا حسین ! فریاد رس مرا :

  منصور باد « من » ! ...

  ...

   

  پس ناصر از کجاست ؟!

  بهر چه مشکلی است ؟

   

  بعد از هزار سال ...؛

  بیش از هزار سال ...

   

  این یک نمایش است ؛ در خوابِ خوابِ خواب

  این یک تراژدی است ...

   

  سروده علیرضا آیت اللهی . دهم محرم 1439 • نظرات() 
 • یا ساقی دشت کربلا
  ابو الفضل .....
 • نظرات() 
 • مادر !

  در تجلیل از یک مادر نمونه

   

  مادر !


  بی تو من نیستم

  بی تو من :

  چیستم ؟

  کیستم ؟

  آنکه من بوده است تو بوده ای

  و حالا نیستم مگر جسمی ، مگر توده ای

  روح من با تو است و تو در روح من

  امٌا

  چگونه می توان روح بود و آنچنان جسم نبود ؟! ؛

  تو را ندید ، گونه هایت را و پشت دست هایت را با لب هائی اینچنین تشنه لمس نکرد ؟

  وجود من ...

  و حالا تو رؤیای منی....

  ... که باز ببینمت

  و باز پشت دستهایت را ببوسم ... و یواشکی بشوخی گاز بگیرم !

  و تو لبخند بزنی...

  و مرا در باغ شادی و مهربانی به پرواز درآوری

  مادر

  فراق آن لبخند شیرینت مرا می کشد ..

  و نبودنت ؟

  سالهاست که کشته است .... *

   

  ·        بمناسبت بیست و پنجمین سالگرد درگذشت مادرم ، مرحومه بی بی صدیقه آیت اللهی

   علیرضا آیت اللهی . تهران . شهریور 1396

  * • نظرات() 
 • آیت الله العظمی حاج آقا شیخ فضل الله نوری ؛ که مشروعیت واقعی را به مشروطیت دروغین نفروخت


  فکر می کنم سال 46 یا 47 بود ، مدیر یک ماهنامه ، دکتر حسین آیدین ، که اصولا" پزشک بود ، پس از اینکه نسخه ای برای سرما خوردگیم داد ، خودش هم با داروهای اشانتیونی که بهش داده بودند نسخه را پیچید و همانطور که تکیه کلامش بود و همه را استاد خطاب می کرد ؛ گفت :

  -      یک چیزی برای این شماره ماهنامه زندگی در باره مشروطیت مینویسی که شنبه به من بدهی برای چاپ ؟

  بیست و یکی – دو ساله بودم و بسیار تازه کار . گفتم :

  -      سعی می کنم . تا چه پسند افتد و چه در نظر آید !

  فردایش که جمعه بود در یزد بودم و نزد پدرم . وقتی به پدرم گفتم که میخواهم در باره مشروطیت بنویسم وی که معتقد بود همیشه نویسنده باید موضوع نوشته اش را با بزرگترها در میان بگذارد تا از تجربه ی آنها « مفت و مجٌانی » بهره مند شود ؛ پرسید :

  از کنه جریان مشروطیت خبر داری ؟!

  مرا به شک انداخت ؛ ( و بعدها می گفت مشکل ترین نوشتن در باره سیاست است ؛ چون به ندرت اطلاعاتی که از ماجراهای سیاسی داریم اطلاعاتی باصطلاح دست اوٌل و حقیقی هستند . )

  صبح شنبه که دوباره در تهران بودم به مدیر ماهنامه تلفن زدم که :

  - ببخشید . وقت نکردم !

  او هم گفت حالا آنقدرها هم واجب نبود !

  بعد ها شنیدم پدر بزرگ پدرم ؛ یعنی

   آیت الله العظمی آقا سید یحیی موسوی با مشروطیت میانه ای نداشته است و بطور کلٌی معتقد بوده است که :

  -      امنیٌت از هر چیزی بهتر است که مبادا هرج و مرج شود

  -      دخالت بیگانه هم دلیل حق بودن ماجرا نیست ؛ چرا که هیچ دایه ای دلسوز تر از مادر نمی شود . پس : هدف اصلی از این « بلوا » احتمالا" چیز دیگری است که ماجرای مشروطیت در واقع وسیله و بهانه ای برای آن است ....

  -      امروز بسیار خوشحالم که آنروز ننوشتم .

  آنهم شاید به نوعی یک شورش فریبخوردگان بیسواد و کم سواد و بیخبر از همه جا بنام « انقلاب » ! بوده است

    • نظرات()  • Ayatollahi Yazdi, un lignées descendantes . par Alireza Ayatollahi
  اسناد ی متعدد از عصر آخوند ملٌا اسماعیل عقدائی یزدی ، حدود 200 سال قبل ، در خاندان شریف ، از حاج میرزا علیرضا شریف که نایب آخوند و اعلم عصر خود بوده است و فرزندانش که سلسله وار جانشین آخوند بوده اند ، تا دهه های اخیر باقی مانده در دسترس ما بود ؛ که خاطراتی از بزرگان معمٌر دودمان نیز به آنها اضافه می شد .
  فهرست اسامی هائی از شاخه های خاندان در حوالی سالهای 1335 - 1338 ، دوران اضطرار اقتصاد ایران ، در « جلسه ی فامیلی آیت اللهی های یزد » که تقریبا" به صورت مستمر تشکیل می شد تهیه و تنظیم شده بود وجود داشت که از بعضی مطلع بودیم ؛ و نسخه هائی از برخی از این لیست ها است که در حوالی 1339- 1340 در تشکل تازه ی « جلسه ی آیت اللهی های مقیم تهران »، به منظور شناخت آیت اللهی های یزدی مقیم تهران مورد استفاده قرار گرفته پایه و مایه پلی کپی نسبنامه ، تهیه و تنظیم و تکثیر و انتشار توسط مرحوم مغفور آقا سید ابوالقاسم آیت اللهی را تشکیل می دهند .
  امٌا با وجود آنکه در زمستان 1355 نامبرده به توصیه ی مرحوم مغفور آقاسید علی آیت اللهی ، وصیٌت کرده بودند که جمع آوری نسبنامه که تا آن زمان نیمی از آن صورت پذیرفته بود بعد از ایشانادامه یابد تا ثلث قرن پس از درگذشت ایشان مورد اعتناء احدی ، به خصوص نزدیکترین خویشانشان ، قرار نگرفته بود مگر یکی دووبلاک که آنهم هرکدام بیش از چند پست معدود نداشتند ؛ و تقریبا" به طورکلٌی فراموش شده بود ؛ حال آنکه برخی نسخه ای از آن را از ینجانب که میدانسته اند در جریان امربوده ام و به همین دلیل چند نسخه دریافت داشته ام طلب می کردند .
  به دلیل ارتباط صد در صد موضوع با یکی از رشته های تحصیلیم که مردم شناسی خویشاوندی باشد ، تخصص و تجربه قبلی ، و قصد مطالعه ی خویشاوندی آیت اللهی های یزد ، نسخه ای از پلی کپی را تصحیح و تکمیل و در این سایت نهادم تا متقاضیان استفاده فرمایند ، که حال از نظر کمٌی حجمی قابل توجٌه امٌا از نظر کیفی فصلی حدود ده درصد از سایت « دودمان آیت اللهی یزدی » را تشکیل می دهد . سایر فعالیتها و فصول عبارتند از :
  - توضیحات لازم بر مطالب پلی کپی
  - تاریخچه دودمان آیت اللهی
  - جغرافیای انسانی دودمان
  - جامعه شناسی دودمان
  - مشاغل تخصصی و پایگاه اجتماعی اعضاء
  - تیره ها ی مردم شناختی
  - تذکره های بزرگان قوم ، و....
  در مقام مالکیٌت تام و تمام این سایت متاسفانه باردیگر مجبور است اعلام کند :
  کپی پیست کردن و حتی اقتباس و انتشار محتویات تمام یا بخشی ازاین سایت برای هرکس و به هر شکل ممنوع میباشد و در صورت مشاهده بدون کوچکترین ملاحظه ای سارق یا سارقان مربوطه را تحت تعقیب قضائی قرار خواهد داد .

  Alireza Ayatollahi


  آخرین پست ها


  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :