نخستین شنبه ی مهرماه

روز آیت اللهی ها

است

چرا ؟
برای اینکه نقش آیت اللهی های یزد در جامعه این شهر بیشتر در دو شغل جلوه گر می شده است :
1 - روحانیت ؛ و از آنجمله تدریس در حوزه های علمیه از حجت الاسلام آقا میرزا محمد جعفر شریف - آیت الله آخوند ملٌا جواد شیخدادی - آیت الله العظمی آقا سید یحیی موسوی یزدی - آیت الله آقا سید محمد آیت الله - حجت الاسلام حاج میرزا علی آیت اللهی - آیت الله آقا شیخ عبدالرضا آیت اللهی - حجت الاسلام آقا سید محمد آیت اللهی - حجت الاسلام آقا شیخ علی اکبر آیت اللهی - حجت الاسلام آقا شیخ علی آیت اللهی فیروز آبادی - آیت الله العظمی حاج شیخ جلال الدین آیت اللهی - آیت الله آقا شیخ احمد شریعت - آیت الله آقا سید مرتضی آیت اللهی و.... از حوالی صدسال قبل گرفته تا امروز که حجت الاسلام آقا سید جواد آیت اللهی در مقام امامت جمعه موقت یزد قرار گرفته اند همیشه اگر نگوئیم محور اصلی ، لااقل یکی از مهمترین شاخه های تعلیم و تربیت اسلامی را در تولیت خود داشته اند .
و امٌا آنچه کمتر مورد توجٌه قرار گرفته است این است که از همان نزدیک به یک قرن قبل از این برخی از اعضاء دودمان آیت اللهی یزدی در کسوت آموزگار و دبیر به افتخار معلمی در جامعه یزد در آمده از پیشکسوتان این خدمت به شمار می روند و زمانی حتی بسیار نقشی والاتر از نقش امروزی خود در آموزش و پرورش یزد داشته اند ؟
ما نمی دانیم که آیا قدیمی ترین آموزگار بنام آیت اللهی در یزد حاج میرزا کاظم آیت اللهی بوده اند ؟ یا آقا سید ابوالقاسم آیت اللهی یا حاج میرزا یحیی آیت اللهی ؟ و..
ما نمی دانیم آیا قدیمی ترین دبیر بنام آیت اللهی در یزد آیا آقا سید علی آیت اللهی بوده اند یا ؟
( انشاء الله که این کنکاش را ادامه خواهیم داد ) 
امٌا قبل از هرچیز نخستین شنبه مهر ماه را به این مناسبت روز آیت اللهی های یزد تقویم می کنیمروز آیت اللهی های یزد مبارک باد