ردیف نشسته ، نفر سوٌم از طرف چپ ، جناب آقای آقا سید علی آیت اللهی

نقش آیت اللهی ها در آموزش ادبیات در شهر یزد (2)

- آقا سید محمد عظیمی پور (1592) ، لیسانسیه ادبیات و رئیس دبیرستان در تهران که در همین شهر تهران بازنشسته شده اند .
- آقا سید علی آیت اللهی (265) ، لیسانسیه اقتصاد سیاسی ، دبیر ادبیات ، معاون دبیرستان ودانشسرای مقدماتی ؟ ، محقق و نویسنده که از جمله از اعضاء ارشد بنیانگذاری و هیئت امناء کتابخانه وزیری در یزد بوده اند ؛ و احتمالا " نخستین ، یا از نخستین دبیران ادبیات یزد ، از حوالی 1320 در بزرگترین دبیرستان این شهر ، ایرانشهر ، شروع به تدریس کرده اند با بزرگواری و مناعت طبعی مثال زدنی .
- آقا سید ابوالقاسم آیت اللهی (222) دبیرادبیات در یزد و تهران ، ناظم دبیرستان در یزد ، محقق ( که از جمله « نسبنامه دودمان آیت اللهی یزدی » ، منتشره در اردیبهشت 1357 در تهران از ایشان است ) و شاعر .
- آقا سید احمد آیت اللهی (1538) ، لیسانسیه حقوق قضائی ، و از دبیران مبرٌز ادبیات در یزد .
می توان گفت این سه برادر از آیت اللهی های آقا سید رضائی ؛ از خانواده ی بزرگانی چون پدرشان حجت الاسام آقا میرزا محمد صادق آیت اللهی ؛ و برادر بزرگشان آقا سید محمد آیت اللهی از بازرگانِ بسیار خوشنام ، از فعالان اجتماعی فامیلدوست و به طورکلٌی مردمدوست ، و از روشنفکران کم نظیر در شهر یزد ؛ نه تنها نخستین حلقه ی پیشگام در آموزش ادبیات بین دودمان آیت اللهی در یزد ، بلکه در تمام پهنه ی شهر یزد بوده اند ؛ که بعدا" با مهاجرت آقا سید ابوالقاسم به تهران ، آقا سید احمد از فعالان حلقه دوم گردیده اند .  

* منبع کتبی اطلاعات ما « نسبنامه دودمان آیت اللهی یزدی » از مرحوم مغفور آقاسید ابوالقاسم آیت اللهی است .

.