نقش آیت اللهی ها در آموزش ادبیات در شهر یزد (3)

- آقا حاج شیخ علی آیت اللهی (1537) ، لیسانسیه الهیات ، که گفته اند : جوانترین معاون دبیرستان و جوانترین رئیس دبیرستان در یزد * و نامزد ریاست آموزش و پرورش یزد (1)
- آقا سید احمد آیت اللهی (222) ؛ پیشگفته
- آقا میرزا محمد رضا لسان صدق (1540)

آقا میرزا محمدرضا لسان صدق
شرحی از فعالیتها و خدمات ایشان تحت عنوان « در محضراستاد محمد رضا لسان صدق یکی ازچهره های ماندگارعرصه فرهنگ یزد » روی اینترنت وجود دارد

(1) حیف است که در باره ایشان و مبارزاتشان کتابی تالیف ، چاپ و منتشر نشود ؛ که این مهم می تواند با برگزاری همایشی محلٌی و گردآوری سخنرانی ها تسهیل شود . امروز کمتر کسی است که به عمق تعهد ایشان به اسلام و مسلمین و به خصوص درجه ی وطندوستی و ترقیخواهیشان پی برده باشد ؛ و هدف ایشان همیشه این بود که ضمن حفظ شخصیت روحانی و ( شاید به همین دلیل هم به منبر میرفتند ) واستقلال رای در آموزش و پرورش یزد ، همراه با شفافیت و به شهادت طلبی عموم مردم ، در مسؤولیتی قرار گیرند که قدرت بیشتری برای خدمت به مردم یزد داشته باشند ؛ و این موضع در زمانی بود که انتخاب مسؤولیت ها در آن حوزه دوشرط اساسی داشت :
- موافقت ضمنی آگاهی شهربانی و پس از آن ، ساواک ... ( چون در سال 1339 با پسر رئیس امنیتی مربوطه بنام م . خ همکلاس و آشنا بودم برحسب اتفاق مشاهده کردم که برخی از رؤسای دبیرستانهای بسیار مشهور آن زمان ، و حتی یکی از رؤسای سابق دبیرستان که به تهران مهاجرت کرده بود ، برای مشاوره دادن ! ... به آنجا رفت و آمد داشتند ؛ و عجیب اینکه امروزه از مخالفان نظام سابق ! و به نوعی قهرمان معرفی می شوند ... ) .
- پرداختن رشوه یا باصطلاح خریدن پست ( چنانکه میگویند در سال 1336 ، در جلسه برنامه ریزی درسی سالانه در دبیرستان ایرانشهر ، و در حضور جمع ، از رئیس وقت آموزش و پرورش یزد ، خیابانی ، پرسیده بودند چند پرداختی تا بیائی فرهنگ یزد را به هم بریزی ؟! ؛ پس از آن هم نقل میکنند که از جانشین خیابانی بنام بهاری پرسیده اند چگونه شد شما که همرده حاج آقا شیخ علی آیت اللهی هستی ابلاغ ریاست فرهنگ یزد  را گرفتی و ایشان به ریاست نرسیدند ؟! و ایشان پاسخ داده بود که سر کیسه را شل کردم ! .
 فعالیت ها و خدماتِ آقا حاج شیخ علی آیت اللهی بسیار بوده است و مسؤولیتهایشان نیز با وجود آنکه هرگز در کادر شاهدوستان نبودند ( و بعضی که خود مشروعیت وجودیشان زیر سؤال است ، تحریک شده از سوی گروهی معلوم الحال ، مذبوحانه سعی درتخریب ایشان کرده اند ) در ریاست دبیرستان رکنیه ، دبیرستان 25 شهریور ، دبیرستان ملٌی آیت اللهی .. و در همه حال و همه جا خدمتگزاری صادق و صالح در تبلیغ و ترویج ادبیات ؛ چنانکه گذشته از بنیانگذاری رشته ادبی در یزد توسط این ادیب ادبدوست ، در زمان ریاست ایشان بر دبیرستان رکنیه محل رشته ی ادبی یزد بود که به ناگاه سدٌ ورود فارغ التحصیلان رشته ادبی یزد به دانشگاه شکست و در سال 1344 چند یا چندین نفر از فارغ التحصیلان رشته ادبی یزد - دبیرستان رکنیه  وارد دانشگاههای تهران - اصفهان و مشهد شدند .
این افتخار تاحدودی متعلق به دودمان آیت اللهی هم می شود ؛ چرا که در زمان آن موفقیت ، حلقه دوٌم دبیران آیت اللهی ادبیات یزد مشتمل بر آقا حاج شیخ علی آیت اللهی ، آقا سید احمد آیت اللهی ( 222) ، و آقا میرزا محمد رضا لسان صدق (1540) امور دبیرستان را پیش میبردند و از دانش آموزان موفق در کنکور دانشگاهها هم یکی آقا شیخ مهدی آیت اللهی ، اخویشان ، و یکی هم اینجانب بودیم .