نقش آیت اللهی ها در آموزش ادبیات در شهر یزد (5)

- حاج محمد آقا فتح العلومی ، فوق لیسانسیه تاریخ ، دبیر ادبیات ، تاریخ و..
برخی از خویشان درجه یک در دودمان آیت اللهی نه تنها در جامعه ادبیات یزد و آموزش آن ، بلکه حتی در سازماندهی و همآهنگی های بین اعضاء خاندان آیت اللهی یزدی نقشی فراتر از اکثر قریب به اتفاق اعضاء دودمان آیت اللهی یزد دارند که از آنجمله حاج محمد آقا فتح العلومی ، همسر حاجیه طاهره خانم آیت اللهی ، ایشان نیز دبیر ادبیات ، و هردو تازه درگذشته اند که به این لحاظ ، و از این نظر که در مدٌت اقامت بیش از چهل ساله شان در تهران در ارتباطی نسبتا" نزدیک با ایشان بوده ایم ، در این ایام محرم و از جمله محض درود بر ارواح پاکشان ، اندکی بیش از حدٌ متداول به ایشان می پردازیم .
مرحوم حاج محمد آقا فتح العلومی، تا آنجا که ما دریافته ایم ، از سوی پدر از خاندان بزرگ علومی ناحیه ی یزد و از طرف مادر ، خواهرزاده حاج آقا شیخ علی و حاج آقا شیخ احمد علومی هستند که بنا به مطالعاتی بدوی و شفاهی نسب اینان ازسوی مادر به حاج میرزا علیرضا شریف یزدی از خویشان بسیار نزدیک ؟ ( فرزند برادر همسر ؟ ) و جانشین آخوند ملٌا اسماعیل عقدائی یزدی ؛ جدٌ آیت اللهی های شاخه حجت الاسلام والمسلمین حاج میرزا علی آیت اللهی ( شریف . مصلٌائی ) می رسد و به همچنین در همسری بزرگترین نواده ی حاج میرزا علی مزبور ، حاجیه طاهره خانم آیت اللهی قرار داشته اند ؛ و از زمان نامزدی و ازدواج خود در حوالی سال 1337؟ و به ملاحظه ی اینکه ابوالزوجشان مرحوم حاج میرزا محمد آیت اللهی (1) از بزرگان و ریش سفیدان قوم آیت اللهی بوده اند در ارتباطی تنگاتنگ با این دودمان و سرنوشت آن قرار گرفته اند .
حاج محمد آقا فتح العلومی تا حوالی سال تحصیلی 1345 - 46 به عنوان دبیرادبیات در یزد ، به ویژه در دبیرستان مارکار ، کوشیده اند و ضمن آن در حوزه پرورش نسل جوان ، ورزش و به خصوص فوتبال ( که خود از حوالی 1334 هافبک فیکس تیم فوتبال استان یزد بوده اند ) ، و بنیانگذاری بموقت باشگاه استقلال یزد ، نقشی عمده در ادب عملی جوانان یزد ، اعم از دانش آموز و غیر از آن ایفاء کرده اند .
از اواسط دهه 1350 به ضرورت ادامه تحصیل به مشهد مقدس مشرٌف شده دردانشکده ادبیات مشهد به تحصیل در رشته تاریخ پرداخته اند و با درجه ممتاز فارغ التحصیل شده اند . ( در مشهد نیز منزل حاج محمد آقا - حاجیه طاهره خانم محل مجمع هفتگی آیت اللهی های یزدی شاخه مشهد ، مگر شعبه حاج آقا بابائی ها بوده است ) . آنگاه از حوالی 1350 در تهران سکونت گزیده ضمن تدریس ادبیات و به خصوص تاریخ در برخی از دبیرستانهای گزیده ی تهران با ادامه تحصیل به کسب درجه فوق لیسانس در همین رشته نائل آمده اند .
فعالیت آن مرحوم در آموزش تاریخ و ادبیات در تهران و از آنجمله نگارش مقالات و تالیف کتاب چشمگیر است که چون از حوزه یزد خارج می شود به آن نمی پردازیم
منتهی نقش ایشان  در جلسات غالبا" هفتگی آیت اللهی های یزدی مقیم مرکز که به وحدت ، انسجام و همآهنگی بیشتر این بخش از آیت اللهی ها ، و تهیه پلی کپی نسبنامه انجامید کاملا" شایان توجٌه است چنانکه همتراز با آقایان مهندس شیخ علی ( ابن حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ اسدالله ) آیت اللهی و آقا سید علی ( ابن حاج میرزا حسن مازار ) آیت اللهی  و چه بسا از لحاظ مدیریت های جلسات مزبور بیش از آن دو نفر نقش سازنده داشته اند .
(ادامه دارد )

(1) حاج میرزا محمد در سالهائی مدید از فعالان حوزه ادبیات یزد ، آذربایجان و به طورکلٌی ایران ، به خصوص در گرایش تاریخی - اسلامی ، بوده اند و علاوه بر مقالات و کتبی که نگاشته و تالیف کرده اند ، ایشان در زمره بنیانگذاران انجمن ادبی یزد ( که در منزل مرحوم فرساد تشکیل می شد ) ، روزنامه ناصر و ... نیز به شمار می روند ...