مراسم یاد بود


اربعین حسینی (ع)

در شهر یزد

درحضورآیت الله آقاسیدجواد آیت اللهی وامام جمعه محترم یزد
,
//