حجت الاسلام آقا شیخ محمد صدوقی : حاشیه های نماز جمعه یزد :
........
 پرهیز از تفرقه ورفتارهای عقلانی و به دور از احساسات راه رسیدن به اهداف عالی نظام جمهوری اسلامی است.
نمیتوان گفت نقد و انتقاد در جامعه نباشد، اما اگر نقد همراه با توهین و خشونت باشد جامعه را دچار هرج و مرج میکند و این نوع ابراز عقیده نه با معیارهاى تشیع سازگار است نه مبانى جمهورى اسلامى و هر کس به سهم خود باید مانع گسترش آن در جامعه باشد.
همه ما باید بکوشیم تا با رفتارمان مروج فرهنگ غنى شیعه و اهل بیت باشیم.

علیرضا آیت اللهی :
شاید بد نباشد بدانید که حجت الاسلام آقا شیخ محمد صدوقی اگر خود از دودمان آیت اللهی نباشند ( که رسم بوده است اولاد برادر و خواهران آخوند ملٌا اسماعیل عقدائی را هم جزو این دودمان بیاورند ) از منسوبین این دودمان و نهایتا" خواهر زاده آخوند ملٌا اسماعیل می باشند :
شیخ محمدبن بنت آیت الله حاج آقا سیٌد روح الله خاتمی بن بنت آیت الله محمد اردکانی بن ملٌا عبدالکریم اردکانی ( مفاخر یزد ص 67 ) خواهر زاده ی ملٌا اسماعیل عقدائی .