در حق مرحوم استاد سید حسین آیت اللهی اجحاف نشده است ؟

جدیدا" در یزد و در ارتباط با افزایش تعداد گردشگران در ایٌام نوروز و معرفی بیشتر فرهنگ و تمدن یزد به « یزد گَردان » به تهیٌه و نصب اِلِمان های یزد پرداخته اند که اصل امر از هرجهت قابل تقدیر است .
اِلِمان ها ی شهر همان مشخصٌات شهر است که سمبل ها یا نمادهای آن را تشکیل می دهند ؛ و در جذب و ارضاء گردشگران معمولا" از عناصر یا مشخصات سبک سنٌتی زندگی در هر شهر استفاده می شود ؛ مثل تور ماهیگیری پر از ماهی در فلان شهر ساحلیِ خلیج فارس یا قوری چای در لاهیجان ، وسیله ی گلابگیری در قمصر ، انار در تفت و....
و لابد وسایل تجارت و صنایع در یزد که کاروانی از شتر ها و... با پالکی ها و ... باشد یا تصویر و ماکت کاروانسرا و تیمچه ، تصویر و ماکت چرخ و دستگاه ریسندگی و بافندگی در یزد و نهایتا تصویر پارچه ای که قرن ها است شهره جهان شده است بنام ترمه از قلم استادی بی نظیر در این رشته بنام استاد سید حسین آیت اللهی
علاوه بر آن جای موزه آثار استاد سید حسین آیت اللهی که می تواند روزانه صدها نفر بازدید کننده و در آمد داشته باشد نیز خالی است
و حال ما یک گردسوز انگلیسی - آمریکائی را سمبل یزد شناخته ایم ؟!

در حق مرحوم استاد سید حسین آیت اللهی

 اجحاف نشده است ؟


در حق شهر بزرگ تمدن و فرهنگ یزد

 اجحاف نشده است ؟