التماس دعاء

سایه ای از خدا ، نه فرٌ هما

گستَرش باد بر سر من و ما


بس اطاعت قبول در شب قدر

من گنهکارم .. التماس دعا

علیرضا آیت اللهی 18 رمضان 1438