اظهار همدردی اعضاء هیات با خانواده آیت اللهی

هیات رئیسه و اعضاء هیات پزشکی ورزشی استان گلستان با خانواده آیت اللهی ابراز همدردی کردند.

 


باخبرشدیم محمدرضا لاله زاری پسرعمو و پسرخاله دکترعلی اصغرآیت اللهی رئیس هیات پزشکی ورزشی استان دعوت حق را لبیک گفته و به دیار باقی شتافتند، هیات رئیسه و اعضاء هیات پزشکی ورزشی گلستان این مصیبت را به دکترآیت اللهی و حسن آیت اللهی تسلیت عرض نموده و برای خانواده و سایر بازماندگان صبر و شکیبائی مسئلت می نمایند.


علیرضا آیت اللهی : تسلیت ما را نیز بپذیرید